„Dan otvorenih vrata“ u NTP Novi Sad – dan uspešnog povezivanja studenata i kompanija članica