Konferencija „Održiva poljoprivreda“ u organizaciji ambasada nordijskih zemalja