Projekti

25. јануар 2023.
UPDATE – fUture PowereD by Artificial inTElligence
Projekat UPDATE okuplja dinamičan konzorcijum partnera, uključujući Naučno tehnološki park Novi Sad, OSVIT Preduzetnički centar iz Hrvatske i Opštinu Magadenovac (Hrvatska), koji imaju uspešnu istoriju saradnje […]

EU projekat CIRCULAR DIGIBUILD 

Ponosni smo što je NTP NS punopravni član konzorcijuma EU projekta Circular DigiBuild koji je počeo sa realizacijom u januaru 2024. godine, a čija će realizacija trajati do juna 2026. godine!

Cilj projekta je da se doprinese promeni u građevinskoj industriji u Dunavskom regionu, koja trenutno stoji pred velikim izazovima: iscrpljivanje resursa, proizvodnja trećine svetskog otpada i visoke emisije gasova staklene bašte, posebno u zemljama u razvoju.

Circular DigiBuild teži da prevaziđe ove izazove kroz inovativnu primenu digitalnih tehnologija kao što su BigData, veštačka inteligencija, blockchain i internet stvari. Ove tehnologije, u kombinaciji sa novim poslovnim modelima, nude rešenje za prelazak na cirkularne konstrukcije – gde se građevinski materijali ponovo koriste, čime se unapređuje održivost i efikasnost.

Naša ideja je da identifikujemo prepreke za digitalno vođenu tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji, pronađemo ključne inovacije za njenu realizaciju i implementiramo tri pilot projekta koji će demonstrirati značaj inovacija za cirkularnu ekonomiju. Ovo nije samo korak ka “čistijoj izgradnji”, već i prema održivoj budućnosti za sve nas.

EVROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA

Naučno-tehnološki park Novi Sad sa ponosom najavljuje svoje prvo učešće punopravnog partnera u projektu Noć istraživača Srbija 2024, koji je upravo odobren od strane Evropske komisije u okviru programa Marija Sklodovska-Kiri  🦾💫🚀 Projekat, pod sloganom TRAILS – TRAIN RESPONSIBLE AI LEARNING SOCIETY, donosi veliku inovaciju, a njegov primarni cilj je pripremiti društvo za značajne napretke u oblasti veštačke inteligencije (AI). Ovo uključuje razumevanje novih alata AI koji transformišu naše svakodnevne živote i shvatanje šireg društvenog uticaja istraživanja u oblasti AI. S obzirom na očekivani uticaj alata poput Chat-GPT na obrazovanje, projekat će dati prioritet edukaciji mlađih generacija (Z i Alpha). To uključuje ne samo upoznavanje njih sa ovim alatima, već i pomoć nastavnicima u efikasnom korišćenju AI alata. 

Novi Sad kao grad u kome je održana prva Noć istraživača u Srbiji je ponovo deo najvećeg naučnog spektakla u Evropi, popularizujući nauku na način koji je krajnje nesvakidašnji. Ovaj događaj, podržan od strane Evropske komisije, ima za cilj podizanje svesti o značaju nauke za društvo, stavljajući istraživače u fokus interesovanja javnosti. A sada, sa Naučno-tehnološkim parkom Novi Sad, kao članom konzorcijuma, ova misija postaje još snažnija i inspirativnija! Ovaj jednodnevni događaj biće otvoren svima i potpuno je besplatan, a organizuje se u preko 400 gradova širom Evrope, među kojima je i Novi Sad.

Pratite nas za više informacija i ne propustite priliku da se pridružite ovoj jedinstvenoj prilici za učenje i zabavu!

 

DANUBE Region DNA 

Potpisan memorandum o zvaničnom početku Interreg projekta Danube Region DNA na Kick-Off konferenciji u Novom Sadu na kojoj su prisustvovali međunarodni i nacionalni predstavnici malih i srednjih preduzeća (MSP) – 26 partnera iz 12 država, među kojima je i Naučno-tehnološki park Novi Sad.

Osnovni cilj projekta je stvaranje Podunavske DNA mreže centra posvećenih digitalnoj transformaciji MSP duž Podunavskog regiona.

Projekat će razviti šest zajedničkih tehnoloških (softverskih) rešenja koja će biti implementirana u 12 malih i srednjih preduzeća u državama učesnicama na ovom dvogodišnjem projektu.

Nakon završetka projekta sva rešenja biće stavljena na raspolaganje i besplatno korišćenje svim MSP preduzećima u Podunavskom regionu.

Na taj način će direktno 26 i indirektno 100 organizacija duž Dunavskog regiona povećati svoje institucionalne kapacitete kroz ovaj vid umrežavanja i implementacije zakednički postignutih rezultata.

 Horizon projekat „Excellence initiative for nutrifood-based theranostics for healthy European society – EINSTEIN“

Danas je održan KickOff sastanak Horizon projekta „Excellence initiative for nutrifood-based theranostics for healthy European society – EINSTEIN“ čime je zvanično i otpočela njegova realizacija.

NTP NS je jedan od 9 punopravnih partnera na projektu.

Rukovodilac centra za razvoj NTP NS, dr Vladimir Todorović, koji će rukovoditi ovim projektom ispred institucije, predstavio je NTP NS ostalim partnerima.

Trajanje projekta je od 1. januara 2024. – 31. decembar 2028., a njegova vrednost je četiri miliona evra.

Konzorcijum je sastavljen od devet partnera iz četiri zemlje, multidisciplinarni timovi sa univerziteta, iz industrije i nevladinih organizacija intenzivno će raditi narednih pet godina na ideji kreiranja centra izvrsnosti za nutri teranostiku za zdravo evropsko društvo sa misijom osnaživanja upravljanja znanjem, obrazovnih programa i transfera tehnologije.