Projekti

25. јануар 2023.

UPDATE – fUture PowereD by Artificial inTElligence

Projekat UPDATE okuplja dinamičan konzorcijum partnera, uključujući Naučno tehnološki park Novi Sad, OSVIT Preduzetnički centar iz Hrvatske i Opštinu Magadenovac (Hrvatska), koji imaju uspešnu istoriju saradnje […]