Održana panel diskusija „Sinergija nauke i privrede – uloga i doprinos NTP“