Naučni park iz Johaneberga u radnoj poseti u NTP NS