U Naučno-tehnološkom parku NS predstavljen program „Digitalna Evropa“.