Prvi sastanak Tima za praćenje realizacije izrade izrade dokumentacije za novi objekat NTP NS