Naučno-tehnološki park Novi Sad dobija još jedan novi objekat