Prvi „Dan otvorenih vrata“ Naučno-tehnološkog parka Novi Sad