Milan Šolaja: „Naučno-tehnološki park će predstavljati jedan ekosistem podrške preduzetništvu u malom“