Учествовање на радионици „Потенцијали за развој научно-технолошког парка и утицај на друштво“